info@jovfinance.ee

Korporatiivteenused

VALMISETTEVÕTE

Valmisettevõte osaühing (OÜ)  eelised seisnevad selles, et nõutud minimaalne osakapital (2500 eurot) on eelnevalt sissekantud, varajasem ettevõtte registreerimine ja avatud arvelduskonto. Uus omanik peab läbima ümber registreerimise protseduuri.

Meie poolt pakutavad valmisettevõtted pole eelnevalt majandustegevust ei teostatud ning ei oma kohustusi kolmandate osapoolte ees.

UUE ETTEVÕTTE LOOMINE

Uue ettevõtte OÜ loomine toimub kas läbi notari, ID-kaardi või E-residendi kaardi. Esialgu osakapitali sisse kandmine pole kohustuslik – seda saate teha aasta (või rohkem) jooksul.

JURIIDILISE AADRESS JA KONTAKTISIKU

Kontaktisikuks võib olla määratud ainult notar, notaribüroo, advokaat, advokaadibüroo, vannutatud audiitor, audiitorühing, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või sihtfondide ja äripartnerluse teenuseid pakkuv isik vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 8. artiklile.

JOV Finance on litsentseeritud ettevõtete. Meil on Eesti politsei ja piirivalveameti välja antud riiklik litsents teenuste pakkumiseks sihtfondidele ja äripartnerlustele.

PANGAKONTO AVAMINE

Pangakonto avamine võib teha ettevõtte praegune juhatus. Kui ettevõtte juhatus on Eesti resident, siis on piisav, et tulla pangakontorisse või saata avaldus Eesti isikutunnistuse kaudu.

Kui ettevõtte juhtkond on Eesti mitteresident, siis on mitteresidendi konto avamise oluline tingimus side Eestiga.

ASUTAMISDOKUMENDID, MAKSUTÕENDID, APOSTILLE, TÕLKETEENUSED

Ettevõtte majandustegevuse käigus võidakse ettevõtte asutamisdokumendid notari poolt kinnitatud või maksualane tõendit või dokumendid apostüüliga ja tõlget inglise keelde. Ettevalmistame kõik vajalikud dokumendid Teie äri jaoks võimalikult lühikese ajaga.

OLULINE TEADA!

KULUV AEG UUE ETTEVÕTTE LOOMISELE VÕI VALMISETTEVÕTTE OSTMISELE

Uue ettevõte loomise või valmisettevõtte ostmise protsess kestab kuni 1-5 tööpäeva.

E-RESIDENT

E-residentsus võimaldab välismaalastel võrdsetel alustel Eesti kodanikega kasutada kaitstud juurdepääsu Eesti riigi elektroonilistele teenustele ja allkirjastada dokumente digitaalselt, siseneda kõigisse portaalidesse ja infosüsteemidesse.

KONTAKTISIK JA JURIIDILINE AADRESS

Kui ettevõtte juhatus või selle asendus organ on välisriigis, on seltsingkonnal kohustus kontaktisiku Eestis nimetada.

MEIL ON HEA MEEL TEIE KÜSIMUSTELE VASTATA NING LEIAME JUST TEILE SOOBIVA LAHENDUSE
KONTAKTEERU MEIEGA!