Hinnakiri

 • KORPORATIIV TEENUSED

  1. Uue ettevõtte (OÜ) asutamine ELi residendile

  • maksumus sisaldab riigilõivu
  • üks asutaja ja üks juhatuse liige
  • osakapitali sissemaksega või osa makseta
  • notari tasu ei sisaldu

  350€

  2. Uue ettevõtte (OÜ) asutamine ELi mitteresidendile

  • maksumus sisaldab riigilõivu
  • üks asutaja ja üks juhatuse liige
  • osakapitali sissemaksega või osa makseta
  • notari tasu ei sisaldu

  450€

  3. Uue ettevõtte (OÜ) asutamine e-residendile

  • maksumus sisaldab riigilõivu
  • üks asutaja ja üks juhatuse liige
  • osakapitali sissemaksega või osa makseta
  • notari tasu ei sisaldu

  350€

  4. Rohkem kui 1 juhatuse liige, asutaja

  • lisaks ühele eraisikule

  50€

  5. Ettevõtte asutamine Eestis juriidilise isiku jaoks

  • hind sisaldab riigilõivu
  • hind ei sisalda notaritasud

  550€

  6. Mittetulundusühingu asutamine

  • hind sisaldab riigilõivu
  • hind ei sisalda notaritasud

  250€

  7. Välisriigi filiaali asutamine

  • hind sisaldab riigilõivu
  • hind ei sisalda notaritasud

  595€

  8. Ettevõtte registreerimine, registreerimine - kaugjuhtimisega

  • volituse alusel / 1 volikirja alusel

  300€

  9. Kontaktisik ELi mitteresident / kuu

  120€

  10. Kontaktisik ELi resident / kuu

  100€

  11. Kontaktisik + Juriidiline aadress ELi mitteresident / aasta

  800€

  12. Kontaktisik + Juriidiline aadress ELi resident / aasta

  700€

  NB! Hindadele lisandub käibemaks 20%.

 • RAAMATUPIDAMISTEENUSED

  Raamatupidamisteenuste maksumus sõltub:

  • Aeg, mis on dokumentide uurimine
  • Ettevõtte eripära ja tegevuse liik
  • Aruandeperioodi dokumentide hulk

  Minimaalne igakuine teenindus 65 EUR/kuus

  1. Lisadokumendid

  Algdokument / kanne

  0,65€

  Palgaarvestus, juhul põhipalk (resident) / töötaja

  7€

  Palgaarvestus jne.juhtudel (tükitöö, mitteresident) / töötaja

  12€

  Avansiaruande kontroll* / ühiku kohta

  5€

  Lahetuse vormistamine / ühiku kohta

  al

  10€

  Laoarvestuse pidamine

  kokkuleppel

  Välismaksekorralduste moodustamine pangas või SEPA pangas / makse

  5€

  Lisaraamatupidamisregistrite koostamine / tund

  al

  25€

  Asjaajamine koostamine (leping, akt, käskkiri) / dokument

  al

  25€

  Raamatupidamise taastamine

  kokkuleppel

  Dokumentide arhiveerimine / arhiivkarp / kuu

  10€

  2. Maksuamet ja Töötajate Register

  Nulldeklaratsioonide esitamine (TSD, KMD) e-Maksu-ja Tolliametile / kuu

  65€

  Deklaratsioonide parandamine (TSD, KMD,INF, VD) / deklaratsioon

  al

  10€

  Dokumentide ettevalmistamine Maksuametile / tund

  25€

  Esindamine kontrollimisel ja revisjonidel / tund

  al

  50€

  Töötajate registri registreerimine ja muutmine / töötaja

  10€

  Taotlusvorm A1 vormistamine / töötaja

  10€

  3. Aruande koostamine

  Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine e-Äriregister

  Kuu keskmine kuutasu

  Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine e-Äriregister ettevõttele, kelle majandustegevus aruandeaastal ei toimunud

  65€

  Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine e-Äriregister mikro- ja väikeettevõtete jaoks

  al

  120€

  Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine e-Äriregister keskmise ettevõtte jaoks

  al

  200€

  Auditi läbiviimine, töö audiitoriga / tund

  35€

  Lisa- ja vahearuannete koostamine ja analüüside / aruanne

  al

  35€

  Likvideerimise aruande koostamine

  al

  200€

  Lõpparuande koostamine likvideerimise puhul

  al

  150€

  Statistiliste aruannete koostamine

  al

  35€

  Statistiliste aruannete koostamine Intrastat

  35€

  + 1€ / kanne

  Kiirtöö

  +50%

  lisandub hinnale

  4. Finantsjuhtimine

  Debitoorse analüüs ja kontroll / tund

  35€

  Rahavoogude eelarvestamine / tund

  50€

  Tehingute analüüs / tund

  50€

  5. Konsultatsioonid

  Raamatupidamise konsultatsioon / tund

  25€

  Maksuspetsialisti konsultatsioon / tund

  50€

  * majanduskulude aruanne on kliendi poolt esitatud kokkulepitud formis

  NB! Hinnale lisandub käibemaks 20%.

 • BAASPAKETiD

  Süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
  Algdokumentide kontroll
  Panga-ja kassadokumendid arvestus
  Arveldused erinevates valuutades
  Põhivahendite arvestus / kuni 2 põhivara
  Palgaarvestus / põhipalk, resident
  Kapitali- ja kasutusrendi arvestus
  Laoarvestus
  Müügireskontro
  Ostureskontro
  Maksudeklaratsiooni koostamine ja esitamine  e-Maksuametile
  Arveldused ostjate- ja hankijatega
  Aastaaruanne
  Dokumentide arv*
  Kuni 25 dokumente kuus
  Algdokumentide arhiveerimine kuni 1 aasta
  Teenuse intervall
  STARTUP
  alates/kuus
  €100
  Süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
  Algdokumentide kontroll
  Panga-ja kassadokumendid arvestus
  Arveldused erinevates valuutades
  Põhivahendite arvestus / kuni 2 põhivara
  Palgaarvestus / põhipalk, resident
  Kuni 2 töötajat
  Kapitali- ja kasutusrendi arvestus
  Laoarvestus
  Müügireskontro
  Ostureskontro
  Maksudeklaratsiooni koostamine ja esitamine  e-Maksuametile
  Arveldused ostjate- ja hankijatega
  Aastaaruanne
  Dokumentide arv*
  Kuni 25 dokumente kuus
  Kuni 25 dokumente kuus
  Algdokumentide arhiveerimine kuni 1 aasta
  Teenuse intervall
  Üks kord kuus
  PREMIUM
  alates/kuus
  €150
  Süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
  Algdokumentide kontroll
  Panga-ja kassadokumendid arvestus
  Arveldused erinevates valuutades
  Põhivahendite arvestus / kuni 2 põhivara
  Palgaarvestus / põhipalk, resident
  Kuni 5 töötajat
  Kapitali- ja kasutusrendi arvestus
  Laoarvestus
  Kokkuleppel
  Müügireskontro
  Ostureskontro
  Maksudeklaratsiooni koostamine ja esitamine  e-Maksuametile
  Arveldused ostjate- ja hankijatega
  Aastaaruanne
  Dokumentide arv*
  Kuni 50 dokumente kuus
  Kuni 25 dokumente kuus
  Algdokumentide arhiveerimine kuni 1 aasta
  Teenuse intervall
  Üks kord kuus
  AASTANE
  alates/kuus
  €350
  Süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
  Algdokumentide kontroll
  Panga-ja kassadokumendid arvestus
  Arveldused erinevates valuutades
  Põhivahendite arvestus / kuni 2 põhivara
  Palgaarvestus / põhipalk, resident
  Kapitali- ja kasutusrendi arvestus
  Laoarvestus
  Müügireskontro
  Ostureskontro
  Maksudeklaratsiooni koostamine ja esitamine  e-Maksuametile
  Arveldused ostjate- ja hankijatega
  Aastaaruanne
  Dokumentide arv*
  Kuni 100 dokumente aastas
  Kuni 25 dokumente kuus
  Algdokumentide arhiveerimine kuni 1 aasta
  Teenuse intervall
  Üks kord aastas
 • ÄRI LISATEENUSED

  1. Konsultatsioonid, registreerimine, load

  Maksukonsultatsioonid / tund

  100€

  Tegevusluba taotlemine

  al

  100€

  Litsentsi taotlemine

  kokkuleppel

  Registreerimine volituste alusel - kaugjuhtimisega / 1 volikiri

  250€

  Lühiajalise töö registreerimine (kuni 270 päeva aastas) / töötaja

  250€

  2. Pangakonto avamine

  Dokumentide ettevalmistamine ja kontrollimine

  100€

  Pangas esindamine / tund

  100€

  3. VAT, EORI saamise registreerimine

  Käibemaksukohustusalasena registreerimine , resident EL

  50€

  Käibemaksukohustusalasena registreerimine , mitteresident EL

  100€

  EORI registreerimine

  35€

  4. Tõendid ja muud

  Maksu residentsuse tõend / tõend

  50€

  Visakutse Eestis (teie ettevõttest)/ töötaja

  50€

  Tõlked / leht

  al

  25€

  Apostiil

  50€

  Asutamisdokumendid / sertifitseeritud

  al

  50€

  Asutamisdokumendid apostiiliga

  al

  100€

  Asutamisdokumendid, apostiil, tõlge inglise keelde

  al

  150€

  Olulise dokumentatsiooni saatmine (DHL, TNT) EL

  80€

  Olulise dokumentatsiooni saatmine (DHL, TNT) väljaspool ELi

  100€

  5. Registreerimisandmete muudatused e-Äriregister

  Muudatused andmeid äriregistri

  al

  100€

  Abistamine digitaalsete muudatuste läbiviimisel / tund

  100€

  NB! Hindadele lisandub käibemaks 20%.

MEIL ON HEA MEEL TEIE KÜSIMUSTELE VASTATA NING LEIAME JUST TEILE SOOBIVA LAHENDUSE
KONTAKTEERU MEIEGA!